Categories: Naujienos ir įvykiai

Atlaidai – Žolinės ir Šv. Roko

Žolinės atlaidai (08.15)      Pagrindiniai Palangos bažnyčioje švenčiami atlaidai ir parapijos šventė – Žolinės, Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, atlaidai.    Nors Šv. Raštas nieko nemini apie Mergelės Marijos paėmimą į dangų apie tai mus moko Bažnyčios Tradicija ir pirmieji Bažnyčios rašytojai: „Neįmanoma, kad Kristus, taip mylėjęs savo Motiną, leistų jos kūnui sugesti. Juk […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Žemaičių Krikšto Jubiliejus (08.01-08.04)

   1413 metais, po to kai mūsų Žemaičių protėvių delegacija nuvyko į Visuotinį Bažnyčios Konstancos Susirinkimą, Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija, Jo Šventosios Dvasios meilė ir Dievo Tėvo malonė pasiekė mūsų žemę. To Tikėjimo į viso pasaulio ir visų žmonių Viešpatį nepajėgė nei prievarta nei kardu nei bauginimais atnešti mums…    2013 metais Žemaičių žemės krikščionys […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Popiežiaus Legato pamokslas

Card. Péter Erdő Omelia a Telsiai 4 agosto 2013(Is 52,7-10; Rm 10,8-13; Lc 24,46-53)   Jūsų Ekscelencija, ponia Respublikos Prezidente,Pone Seimo Pirmininke,Pone Ministre Pirmininke,Garbūs civilinės Valdžios atstovai,Jūsų Eminencija Kardinole,Jūsų Ekscelencija Apaštalini Nuncijau,Jūsų Ekscelencija Vyskupe Jonai Boruta,Brangūs Broliai vyskupystėje ir kunigystėje,Garbingi Diplomatinio Korpuso nariai,Garbieji visuomeninių ir kultūrinių institucijų atstovai,Mieli broliai ir seserys,      Malonė Jums […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Popiežiaus Pranciškaus laiškas

Garbingajam broliui Kristuje Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ     Garbingasis broli, kreipiuosi į Tave ir į Telšių vyskupiją, o taip pat į visus Lietuvos vyskupus, kunigus, vienuoles ir vienulius bei pasauliečius tikinčiuosius su nuoširdžiu sveikinimu Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus proga. Man buvo pranešta, kad neseniai gausus tikinčiųjų būrys, vedamas Žemaitijos krašto vyskupų ir kunigų, […]

Skaityti daugiau...