Categories: Naujienos ir įvykiai

Sveikinimai ir mūsų malda

   Kasmet birželio mėn. Telšių Kunigų Seminarijos auklėtiniai skiriami pastoracinei praktikai į įvairias mūsų Vyskupijos parapijas. Šiais metais birželio mėn. pastoracinei praktikai, Telšių Kunigų Seminarijos vadovybė, į Palangos parapiją paskyrė I teologinio (baigusį III seminarijos kursą) klieriką Artūrą Goštautą. Praktikos metu klierikas ne tik patarnaudavo liturginiuose šventimuose, bet taip pat bendravo ir su parapijos organizacijomis […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

I Komunijos šventė

   Birželio mėn. 15 ir 16 dienomis Palangos parapijos vaikai priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Vaikai nuo rudens lankė parapijinę katechezę, dalyvaudavo sekmadienio Šv. Mišių aukoje. Prieš Pirmosios Komunijos šventę, vaikai pirmą kartą priėmė ir Atgailos Sakramentą, kurio metų buvo paliesti begalinio Dievo gailestingumo, atlaidumo ir meilės, apie kurią mokėsi ir stengėsi pažinti Ją visus metus. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Chorų šventė Kretingoje

CHORŲ ŠVENTĖ “SVEIKA, JŪRŲ ŽVAIGŽDE”     Š. m. gegužės mėn. 25 dieną Kretingoje vyko XXIII vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė. Pavadinimą „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ įgavusi chorų šventė tradiciškai vyksta paskutinį Marijai skirto gegužės mėnesio šeštadienį. Šiemet vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė buvo skirta paminėti Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui.   Šventėje dalyvavo abu Palangos […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

   Šiemet sukanka 750 metų nuo eucharistinio stebuklo, paskatinusio įvesti Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę į privalomų liturginių švenčių kalendorių. Ateinančiais metais sukaks 750 metų nuo šios iškilmės įvedimo.    Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė buvo įvesta kaip reakcija į tryliktame amžiuje Vakarų krikščionijoje ėmusį svyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje. Pretekstas įvesti […]

Skaityti daugiau...
Categories: Naujienos ir įvykiai

Diakonų šventimai

  2013 06 01 dieną visuotinė Bažnyčia savo maldose prisimena ir užtarimo prašo kankinio Šv. Justino, kuris yra ir Žemaitijos – Telšių Vyskupijos Globėjas.    Jau tapo gražia tradicija, kad Vyskupijos Globėjo dieną, Telšių Katedroje suteikiami diakonų šventimai Telšių Kunigų Seminarijos klierikams. Šiais metais diakonų šventimai buvo suteikti Palangos parapijos klierikui Martynui Girininkui ir Klaipėdos […]

Skaityti daugiau...