ramunes
Categories: Skelbimai

Birželio mėnuo parapijoje

VAKARINĖS ŠV. MIŠIOS Nuo birželio 1 dienos keičiasi vakarinių Šv. Mišių laikas. Vakarinės Šv. Mišios bus aukojamos 19.00 val.;  JĖZAUS ŠIRDIES PAMALDOS Birželio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Švč. Jėzaus Širdies Litanijos maldai. Litaniją bažnyčioje giedame: 18.30 val. – šiokiadieniais; 11.30 val. – sekmadieniais prieš Sumos Šv. Mišias. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA Ketvirtadieniais po vakarinių Šv. Mišių bažnyčioje vyksta […]

Skaityti daugiau...
palaimin-sekmad
Categories: Skelbimai

Palaiminimų savaitgalis

PALANGOJE ir TELŠIUOSE VIEŠĖS PAMOKSLININKE IŠ JUNGTINĖS KARALYSTĖS MICHELLE MORAN Atvirų visuomenei renginių ciklas „Palaiminimų sekmadieniai“, gimęs kaip bendra Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo, brolių pranciškonų ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos iniciatyva, kiekvieną mėnesį į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpas surenka per tris šimtus dalyvių. Ketvirtasis Palaiminimų sekmadienis žada nustebinti savo auditoriją ne tik tuo, kad jis vyks net dviejuose miestuose […]

Skaityti daugiau...
gelytes
Categories: Skelbimai

Balandžio mėnuo parapijoje

Balandžio 8 d. Atvelykis 12.00 val. – Šv. Mišios, kurioms vadovaus J. E. Telšių Vyskupas Kęstutis Kėvalas; 13.30 val. – Pučiamųjų orkestro koncertas (Didžioji Britanija) bažnyčioje. (daugiau informacijos skelbimų lentoje) Balandžio 15 d. Visų Šv. Mišių metu bažnyčioje bus Maltos ordino savanoriai, kurie surinks tikinčiųjų maldos intencijas nuvežti į Lurda prie Švč. M. Marijos. Balandžio […]

Skaityti daugiau...
three crosses at sunset
Categories: Skelbimai

Velykos 2018

Didžioji Savaitė ir Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)  DIDYSIS PIRMADIENIS (03.26) Nuo pirmadienio vakaro Šv. Mišių (18.00 val.) bažnyčios prieangyje bus krepšiai maistui. Kaip ir kiekvienais metais rinksime maisto aukas (greit negendančio) iki pat ketvirtadienio vakaro. Maistas nepasiturintiems bus dalijamas penktadieni. Pasidalinkite šia informacija ir pakvieskite nepasiturinčius ateiti į parapijos namus penktadieni. DIDYSIS TREČIADIENIS (03.28): Vakaro Šv. […]

Skaityti daugiau...
2-procentai-web
Categories: Skelbimai

Dėl paramos parapijai

Mielieji, Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.  Jūs galite labai padėti savo parapijai pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos.  Ši parama jums nieko nekainuos, o prisidės prie mūsų parapijos namų remonto. Formoje FR0512 Jums reikia įrašyti mūsų bažnyčios duomenis (pagal žemiau pateiktą pavyzdį puslapyje). Šią paramą […]

Skaityti daugiau...
gavenia-web
Categories: Skelbimai

Gavėnia 2018

Gavėnios metu KETVIRTADIENIAIS – nuo 16.00 iki 17.50 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos metu skaitomas Šv. Raštas, o prieš palaiminimą kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį. PENKTADIENIAIS – 9.00 val. parapijos salėje (klebonijoje) giedame Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Tai nuoširdi malda, apmąstant Kristaus Išganingąją Kančią, už mūsų brangius artimuosius, o ypatingai pavedant Viešpaties gailestingumui mūsų brangius mirusiuosius. […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 1 iš 7