nr-39
Categories: Naujienos ir įvykiai

Žolinės Atlaidai

Rugpjūčio 15 d. vyko tituliniai (pagrindiniai) Palangos parapijos atlaidai. Visų Šv. Mišių metu buvo šventinami žolynai, o kunigai meldėsi visų tikinčiųjų intencijomis.  Žolinės Atlaidų metu pamokslavo kun. Klemensas Jeraminas.  Dalinamės parapijos pasiaukojimo malda ir šventės akimirkomis:  PASIAUKOJIMO MALDA ŠVČ. MERGELEI MARIJAI Marija, štai Tavo vaikai, susibūrę aplink Tave, ieško Tavo motiniškos globos ir su pasitikėjimu […]

Skaityti daugiau...
4
Categories: Naujienos ir įvykiai

Žemaičių vyskupystei – 600

Birželio 28 d.  Žemaitijos sostinėje neeilinis įvykis – Telšių vyskupijos kurijoje Jo Ekscelencijos (JE) Telšių vyskupo Jono Borutos, naujai paskirto JE vyskupo koadjutoriaus Kęstučio Kėvalo ir Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino kvietimu lankėsi Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių merai ar jų atstovai. Sulaukta svečių iš 14 savivaldybių. Vizito tikslas – pristatyti artėjančius svarbiausius renginius – […]

Skaityti daugiau...
26
Categories: Naujienos ir įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Praėjus Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės dienai dalinamės Šv. Jono Pauliaus II mintimis apie Eucharistiją mūsų gyvenime:   Eucharistija ir Bažnyčia Tačiau Bažnyčia tampa tikrove ne tik per žmonių tarpusavio susivienijimą, brolystės patirtį, teikiamą eucharistinės puotos. Bažnyčia tampa tikrove, kai tokioje broliškoje vienybėje bei bendrystėje švenčiame Kristaus kryžiaus auką, kai skelbiame „Viešpaties mirtį, kol jis […]

Skaityti daugiau...
036
Categories: Naujienos ir įvykiai, Skelbimai

Vyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas

Šiandien į Telšių Katedrą rinkosi vyskupijos kunigai, kurie kartu su apaštaliniu Nuncijumi Pedro López Quintana, naujuoju vyskupu koadjutoriumi Kęstučiu Kėvalu ir vyskupu Jonu Boruta aukojo šv. Mišių auką.  Mišių pabaigoje susirinkusieji sveikino Ganytojus, ypač linkėjo vysk. Kęstučiui Kėvalui  naujoje tarnystėje  gausių Dievo malonių. Per šv. Justino užtarimą, Dieve, laimink Telšių vyskupiją ir jos ganytojus.  Telšių […]

Skaityti daugiau...
01
Categories: Naujienos ir įvykiai

Gegužinės pamaldos prie Palangos Liurdo

Gegužės 1 dieną prie Palangos Liurdo susirinko gausi tikinčiųjų minia bendrai Litanijos maldai. Kartu su Palangos parapijos tikinčiaisiais ir miesto svečiais meldėsi ir J. E. Vyskupas Jonas Boruta bei Kunigų Seminarijos vadovybė su klierikais. Po Litanijos maldos iškilmingoje maldos ir giesmės procesijoje sugrįžus į Bažnyčią Šv. Mišios buvo aukojamos už visus maldininkus. Apie gegužinės pamaldas […]

Skaityti daugiau...
kevalas
Categories: Naujienos ir įvykiai

Vyskupas Kęstutis Kėvalas paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį, balandžio 20 dieną, vyskupą Kęstutį Kėvalą, Kauno arkivyskupo augziliarą ir generalinį vikarą, paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi. 45 metų vyskupas Kėvalas nuo dabar bus pirmasis Telšių vyskupo Jono Borutos padėjėjas, įgaliotas ateity perimti Telšių vyskupo sostą. 73-uosius metus einantis vyskupas Boruta sulaukė naujo padėjėjo ir įpėdinio vyskupo Kėvalo paskyrimo likus kiek daugiau nei […]

Skaityti daugiau...
008
Categories: Naujienos ir įvykiai

Velykos 2017

Pelenų trečiadienis. Gavėnios kelionės pradžia Tiesa padarys Jus laisvus! – nieko nėra atviriau už Pelenų trečiadienio tiesą. Tą tiesą, kurią ignoruojam, nuo kurios bėgam, kuri gąsdina – „Atmink,  žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi…“ Žinoma, tokioj perspektyvoj galimi du keliai: „Carpe diem“ – pirk, naudok, išnaudok, rodyk jėgą, nepagarbą, gyvenk malonumais ir vien dėl […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 1 iš 11