image25
Categories: Naujienos ir įvykiai

Palangos parapijos ir dekanato parapijų tikintieji keliavo į Ž. Kalvarijos Atlaidus

Spalio 2 d. Palangos parapijos ir dekanato parapijų tikintieji keliavo į Ž. Kalvarijos Atlaidus. Piligrimystė sutapo su Angelų Sargų švente, todėl J.E. Telšių Vyskupas Kęstutis Kėvalas pamokslo metu su nuostabia viltimi tikintiesiems kalbėjo apie Dievo troškimą – kad niekada nebūtume vieni. Todėl Dievas skyrė mums Angelus. Po Šv. Mišių Bazilikoje apmąstėme Kryžiaus Kelio stotis, kuriose dekanato […]

Skaityti daugiau...
image12
Categories: Naujienos ir įvykiai

Rožinio malda prie Lurdo

   Susitikimas su Dievu keičia žmogaus gyvenimą. Dievas atskleidžia tikrąją žmogaus egzistencinę prasmę, peržengiančia vien regimąjį pasaulį. Mergelės Marijos „TAIP“ Dievui, gyvenimo įvykiams kyla iš ypatingumo artumo su Dievu. Ji sako TAIP ateičiai, ji sako TAIP kai reikia skubėti padėti senyvo amžiaus giminaitei, ji sako TAIP pamatydama ir prisiimdama jaunos šeimos liūdesį Kanos vestuvėse.    […]

Skaityti daugiau...
image046
Categories: Naujienos ir įvykiai

Sutvirtinimo sakramentas

Rugsėjo 9 d. vakaro Šv. Mišių metu, Palangos bažnyčioje, buvo teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas.  E. Vyskupas Kęstutis Kėvalas sveikindamas sutvirtinamuosius kalbėjo apie naują santyki su Dievu, su artimu ir su savimi pačiu ir savo gyvenimu Šv. Dvasios malonės šviesoje. Šv. Dvasia nušviečia gyvenimą visiškai nauja tikrove įgalinančia tapti amžinybės žmonėmis jau čia, šiandien, konkrečioje gyvenimo kasdienybėje. […]

Skaityti daugiau...
image39
Categories: Naujienos ir įvykiai

Šv. Roko Atlaidai

Rugpjūčio 27 d. Palangos parapijos tikintieji ir miesto svečiai šventė Šv. Roko atlaidus. Tradiciškai per Šv. Roko atlaidus atsisveikiname ir su vasaros sezonu. Atsisveikinome su vasarą, bet ne vienas su kitu.  Palanga – svetingas ir visų laukiantis miestas visus metus.  Atlaidų Šv. Mišių aukai vadovavo J. E. Vyskupas Arūnas Poniškaitis, pamokslą sakė kun . Rimantas […]

Skaityti daugiau...
nr-39
Categories: Naujienos ir įvykiai

Žolinės Atlaidai

Rugpjūčio 15 d. vyko tituliniai (pagrindiniai) Palangos parapijos atlaidai. Visų Šv. Mišių metu buvo šventinami žolynai, o kunigai meldėsi visų tikinčiųjų intencijomis.  Žolinės Atlaidų metu pamokslavo kun. Klemensas Jeraminas.  Dalinamės parapijos pasiaukojimo malda ir šventės akimirkomis:  PASIAUKOJIMO MALDA ŠVČ. MERGELEI MARIJAI Marija, štai Tavo vaikai, susibūrę aplink Tave, ieško Tavo motiniškos globos ir su pasitikėjimu […]

Skaityti daugiau...
4
Categories: Naujienos ir įvykiai

Žemaičių vyskupystei – 600

Birželio 28 d.  Žemaitijos sostinėje neeilinis įvykis – Telšių vyskupijos kurijoje Jo Ekscelencijos (JE) Telšių vyskupo Jono Borutos, naujai paskirto JE vyskupo koadjutoriaus Kęstučio Kėvalo ir Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino kvietimu lankėsi Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių merai ar jų atstovai. Sulaukta svečių iš 14 savivaldybių. Vizito tikslas – pristatyti artėjančius svarbiausius renginius – […]

Skaityti daugiau...
26
Categories: Naujienos ir įvykiai

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Praėjus Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės dienai dalinamės Šv. Jono Pauliaus II mintimis apie Eucharistiją mūsų gyvenime:   Eucharistija ir Bažnyčia Tačiau Bažnyčia tampa tikrove ne tik per žmonių tarpusavio susivienijimą, brolystės patirtį, teikiamą eucharistinės puotos. Bažnyčia tampa tikrove, kai tokioje broliškoje vienybėje bei bendrystėje švenčiame Kristaus kryžiaus auką, kai skelbiame „Viešpaties mirtį, kol jis […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 1 iš 11